Thi công xây dựng

  •  Đối với các dự án xây dựng, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu, tuổi thọ và công năng của công trình. Do đó, việc giám sát – thi công xây dựng không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm nhiều năm trong nghề mà còn yêu cầu cả sự hiểu biết, cập nhật liên tục về những kỹ thuật, công nghệ mới nhất của thế giới.
  • Với vốn kinh nghiệm thực hiện nhiều công trình lớn, MyLife nắm rõ chuyên môn về xây dựng cũng như quản lý nhân sự kỹ thuật, cùng với sự hỗ trợ của các công cụ quản lý chất lượng, do đó chúng tôi đảm bảo thực hiện tốt việc thi công công trình. Trong mọi hạng mục, toàn bộ nhân sự của MyLife đều thể hiện sự cẩn trọng trong từng quy trình nhỏ nhất để đảm bảo chất lượng cao nhất cho từng công trình, cũng như giữ gìn chữ “tín” với các đối tác đầu tư đã tin tưởng MyLife.