Hồ sơ xin cấp phép xây dựng + hoàn công ra sổ

Dịch vụ cấp phép xây dựng, hoàn công ra sổ tại MyLife sẽ giúp khách hàng xin cấp phép xây dựng nhanh chóng. Bởi:

 • MyLife có đội ngũ nhân viên chuyên thực hiện các thủ tục hồ sơ.
 • MyLife hiểu rõ cũng như nắm vững các thủ tục hồ sơ theo quy định của nhà nước.
 • Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng giải quyết các thủ tục có liên quan.

Các dự án thuộc TP.HCM

 1. Chủ đầu tư là đơn vị được cấp phép xây dựng riêng cho từng nền (theo quy hoạch 1/500)
 2. Công ty Lộc Thành (trực thuộc chủ đầu tư) là đơn vị thiết kế dựa theo nhà mẫu được duyệt.
 3. Mọi thủ tục về hồ sơ xây dựng thiết kế, khách hàng chỉ cần làm việc với công ty Hai Thành. Quý khách không phải làm việc với nhiều cơ quan chức năng nên tiết kiệm được thời gian.
 4. Chủ đầu tư trực tiếp bàn giao nền xây dựng.

Các dự án ở tỉnh (Long An)

 1. Chủ đầu tư hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục hồ sơ xây dựng -> Tiến hành nộp cho cơ quan nhà nước để được xác nhận về việc xây dựng.
 2. Công ty Lộc Thành (trực thuộc chủ đầu tư) là đơn vị thiết kế dựa theo nhà mẫu được duyệt.
 3. Mọi thủ tục về hồ sơ xây dựng thiết kế, khách hàng chỉ cần làm việc với công ty Hai Thành. Quý khách không phải làm việc với nhiều cơ quan chức năng nên tiết kiệm được thời gian.
 4. Chủ đầu tư trực tiếp bàn giao nền xây dựng.

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất cứ vướng mắc nào liên quan đến trình tự, thủ tục, hồ sơ hay cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thì hãy liên hệ với MyLife để tư vấn, hỗ trợ và giải đáp.

My Life cung cấp các dịch vụ xây dựng nhà ở sau

Thiết kế nhà ở: Thiết kế thi công và xin phép

Tư vấn thiết kế

Thi công xây dựng

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng + Hoàn công ra sổ &